Prejeta konsignacija v Trgovini na drobno

Prejeta konsignacija je tuje blago, ki ga prejmemo in prodajamo. V tem primeru smo mi konsignatar, stranka, ki je lastnik blaga pa konsignant. Ko blago prodamo, naredimo odjavo konsignacije, konsignant pa nam izda račun. 

Artikli, ki jih prejemamo kot konsignacijsko blago, niso naša lastZa ta namen moramo odpreti ločene artikle, kateri imajo v zavihku zaloge izpolnjeno polje Konsignant. Če z istim artiklom vodimo konsignacijsko in naše blago, bomo imeli kasneje, pri odjavi konsignacije, težave.Izkazalo se je, da je smiselno popolnoma ločiti konsignacijske prejeme od rednih. Zato v Trgovini na drobno za potrebe prejemanja konsignacijskega blaga odpremo novo vrsto prometa. V nastavitvah vrste prometa označimo kljukico konsignacijski prejem. Kljukica onemogoča prejem artikla, ki nima vpisanega konsignanta.Če bomo na vrstice prejema vnesli artikle, ki nimajo unesenega konsignanta, bomo dobili opozorilo.Na isti način je priporočljivo omejiti vrsto prometa pri rednih prejemihza katerih bomo od dobavitelja prejeli račun. Na vrsti prometa, znotraj katerega delamo redne prejeme, označimo kljukico redni prejem.Pri poskusu prejema konsignacijskega blaga znotraj vrste prometa za redni prejem nas sistem opozori.

 

Na tak način smo popolnoma ločili redne prejeme od konsignacijskih prejemov. Ko konsignacijsko blago prodamo, konsignantu pošljemo seznam prodanih artiklovTo naredimo prek izpisa Analiza prodaje.Omejimo se na želenega konsignanta in pritisnemo gumb Odpre se nam vrtilna tabla, v kateri lahko razberemo želene podatke o prodanem konsignacijskem blagu.Pregled zaloge lahko kontroliramo na izpisu Zaloga blaga.Za pregled naše zaloge uporabimo kljukico Samo artikli brez konsignanta.Za pregled tuje zaloge vpišemo v označeno polje šifro konsignanta.

 

V tem prispevku