JAVNI SEKTOR – obračun karantene – različne oblike nadomestila – zadnje veljavno navodilo (2021)

V primeru, ko je zaposlenemu odrejena karantena ter dela od doma ni mogoče organizirati, zaposleni prejema nadomestilo plače za obdobje karantene. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (15. člen ZIUPDV).

Vzroki za Karanteno:

  1. Karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca
  2. Karantena v primeru, če se delavec odpravi v državo na zelenem ali rumenem seznamu in karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela
  3. Karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu
  4. Karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu – specifike (smrt, rojstvo) ter karantena zaradi otroka – odsotnost zaradi višje sile

Zaradi različnih izračunov ter poročanja pri obračunu karantene, je potrebno v sistem dodati nove vrste obračuna z ustreznimi nastavitvami.

Karantena – opravljanje dela za delodajalca

V sistem obračuna dodate novo vrsto obračuna. Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna… poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišete črko G in pritisnete Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro npr. G03 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz… .V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej ter vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Šifra REK – Izberite B01 – Plača. Pazite pri grupi za M4 –poročano mora biti M01, kar pomeni, da tu izberete R - redno delo.Postavite se še na zavihek Izračun.
Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih.Formula v razdelku Znesek (v našem primeru JZ63) – tu izberete iz šifranta formul JZ tisto formulo, ki vsebuje izraz:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite.
Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosu. V primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

Karantena – država zeleni/rumeni seznam ter stik z okuženo osebo izven opravljanja dela

V sistem obračuna dodate novo vrsto obračuna. Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna… poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišete črko G in pritisnete Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro npr. G03 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz.V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej ter vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Pri podatku Šifra REK izberite B01 – Plača. Pazite pri grupi za M4 – to mora biti poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R - redno delo.Postavite se še na zavihek Izračun.
Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih.V razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula ter v polju Šifra formule kliknite na. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo.

Preverite, če v vašem šifrantu obstaja formula JN z izrazom NADP(3). Če obstaja, jo izberete. Obstajati mora točno tak izraz formule, kot je prikazan na spodnji sliki.


Če pa formule JN za izrazom NADP(3) še nimate v šifrantu, jo v šifrant formul dodate. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.


V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3).

Potrdite vnos ter formulo izberite.Na razdelku Odstotek ter Znesek določite podatke tako, kot je to prikazano na spodnji sliki.Formula v razdelku Znesek (v našem primeru JZ63) – tu izberete iz šifranta formul JZ tisto formulo, ki vsebuje izraz:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite.
Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosu. V primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

Neplačana odsotnost – odhod v državo iz rdečega seznama

V tem primeru zaposleni nima pravice do nadomestila plače, torej se mu obračuna Neplačana odsotnost.
Svetujemo, da za to uporabite vrsto obračuna N02 – Neplačana odsotnost – neopr. Zaradi pravilnega izračuna je potrebno na vrsti obračuna N02 spremeniti formulo Na enoto.

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna… postavite se na vrsto obračuna N02. Kliknete na ikono za Popravi zapis.Na zavihku Izračun preverite, da imate v razdelku Na enoto vpisano formulo JN21, v nasprotnem primeru jo vpišite.Ostalih podatkov ne spreminjate. Potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Obračun karantene zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu - izjeme (smrt, rojstvo)

Sprememba navodila na podlagi ZZUOOP (peti protikoronski zakon)

Zaposleni je v primeru, ko je odsoten z dela zaradi razlogov, navedenih v 6. odstavku 137. člena ZDR-1, upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače.

Na podlagi ZZUOOP (zakon sprejet 23.10.2020) pa se nadomestilo za višjo silo obračuna na dva načina:

- nadomestilo za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda iz rdeče države zaradi osebnih okoliščin (smrt zakonca, otroka, staršev, rojstva otroka, vabila na sodišče,...)

- nadomestilo za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena ali so nezmožni za opravljanje dela zaradi VARSTVA OTROK – LOČENO NAVODILO.

Dodajanje vrste obračuna (če je v šifrantu še nimate)

Nadomestilo za višjo silo - odrejena karantena zaradi prihoda iz rdeče države zaradi osebnih okoliščin (smrt zakonca, otroka, staršev, rojstva otroka, vabila na sodišče,...)

To nadomestilo se obračuna v višini 50 % urne postavke.

V sistem obračuna dodate novo vrsto obračuna. Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna… poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišemo črko G in pritisnemo Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro, npr. G03 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz


V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej – v našem primeru je to kar G62, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Šifra REK – izberite B01 – Plača. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu FURS-a mora biti to poročano v M02, kar pomeni, da tu izberete B-boleznine.Postavite se še na zavihek Izračun.
Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih. Na razdelku Znesek morate dodati novo formulo, saj znesek ne sme biti manjši od 70 % zneska minimalne plače.

To storite tako, da v razdelku Znesek izberete Izračun Formula (kot na sliki). V polju Šifra formule kliknete na.Odpre se šifrant formul. Sortirate po Šifri in v iskalno polje vpišete JZ. V preglednici se prikažejo vse tiste šifre formul, ki se začnejo na JZ. Preverite, katera je prva šifra JZ od 60 naprej. V našem primeru je to šifra JZ62.


Dodate nov zapis. V polje Šifra formule vpišete vašo prvo prosto šifro. V polje Izraz formule pa kopirate ta izraz:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)*0,7/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)*0,7/PMDO(0)*R(0))


Potrdite s klikom na gumb Potrdi, formulo izberete in potrdite vnos vrste obračuna.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosu. V primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

OPOZORILO:
V primeru, da imate v kolektivni pogodbi posebej določen način izračuna take vrste odsotnosti, je potrebno upoštevati kolektivno pogodbo in to obvestilo za vas ne velja.

V tem prispevku