Tiskanje ZZZS

Program omogoča izpis ZZZS na podlagi omejitev, ki jih sami določimo. S pritiskom na gumb  se nam odpre spodnje okno:

Šifra od do – izpis omejimo glede na šifro ZZZS.

Delni naziv – vpišemo del naziva ZZZS.

Tiskanje območnih enot – če polje potrdimo, se bo območna enota, v katero spada ZZZS, tiskala.

Tiskanje opomb – če polje potrdimo, se bodo opombe, vezane na ZZZS, tiskale.

Tiskanje izbirnih parametrov – če polje potrdimo, se bodo nastavitve tiskanja, ki jih izberemo, tiskale.

Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

V tem prispevku