Stroji

Šifrant strojev predstavlja seznam vseh strojev, ki jih bomo uporabljali v delovnih nalogih. 

Vnos novega stroja

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Stroji.   

 • Šifra stroja – vnos (iskanje) šifre stroja. Stroj lahko izberemo iz seznama osnovnih sredstev v kolikor imamo v nastavitvah programa nastavljeno povezavo s programom OSD. V nasprotnem šifro stroja vnesemo samostojno.
 • Naziv 1 – vnos naziva stroja. Predlaga se naziv izbranega osnovnega sredstva, naziv lahko spremenimo.
 • Naziv 2 – vnos drugega dela naziva stroja.
 • Lastna cena/h – vnos lastne (stroškovne) cene ene ure delovanja stroja v domači denarni enoti. Podatek je obvezen.
 • Prodajna cena/h – vnos prodajne cene ene ure delovanja stroja v domači denarni enoti. Podatek se lahko vnaša le v kolikor v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK, takrat je ta podatek obvezen.
 • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta kateremu pripada stroj.
 • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca kateremu pripada stroj.
 • Opomba – vnos poljubne opombe stroja.
 • Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane stroj neaktiven. Nadaljnja izbira tega stroja v delovne naloge ni mogoča.

Urejanje stroja

Stroje spreminjamo tako, da najprej v preglednici Stroji izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem stroju.

Brisanje stroja

Stroje brišemo tako, da najprej v preglednici Stroji označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo Stroj.

V kolikor je stroj že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo:

Tiskanje

Podatke o Strojih natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

 • Šifra stroja od do – vpišemo oziroma izberemo šifre strojev za katere bi se izpisali podatki.
 • Tiskanje opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe strojev.
 • Razvrščanje – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni stroji: po šifri ali po nazivu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Uvoz šifranta Stroji

Podatke iz šifranta  Stroji uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb  

- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.


 • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o strojih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.
 • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.
 • Način prenosa – imamo tri možnosti:
 • Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o strojih popravi, nove doda.
 • Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o strojih.
 • Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke o strojih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Izvoz šifranta Stroji 

Podatke iz šifranta  Strojii izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

 • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o strojih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom DNStroji.txt.

V tem prispevku