Račun APP v bančni računi

Obdelava Račun APP v bančni račun omogoča prenos podateka Žiro račun -Številka iz splošnih podatkov stranke na zavihek Bančni računi: pri vseh strankah se bo številka žiro računa vpisala med račune bank.

 

Šifra stranke za banko – v šifrantu strank izberemo banko, na katero se bo ŽR vseh strank prenesel na bančni račun.

Naziv računa – vpišemo naziv računa.

Prenos se bo izvedel s klikom na Potrdi

V tem prispevku