Zaključek blagajne

Prehod v novo leto v Blagajniškem poslovanju

Blagajniško poslovanje nam omogoča nastavitev številčenja dokumentov za prejemke in izdatke: 

  • V okviru »Šifre blagajne« (kot do sedanje verzije) in prehod v novo leto je potreben, da se dokumenti številčijo od ena dalje.

  • V okviru »Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta«  prehod več ni potreben. Priporoča se ta nastavitev.


Kako spremenimo nastavitev

Meni - Nastavitev Programa

Zavihek 'Splošno' izberemo: Številčenje dokumentov v okviru »Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta«


 


Sprememba nastavitve se priporoča čimprej oz. še pred vnosom prvega dokumenta za leto v blagajniško poslovanje. 

Ko potrdimo prej omenjeno nastavitev na Številčenje dokumentov v okviru šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta, se v programu skrijejo (osivijo) določeni pogledi, kot so: Zaključek leta in podatek leto v šifri blagajne.


Z novo nastavitvijo se številčenje v tekočem letu ne spremeni, ampak se nadaljuje.


 


Ker je nastavitev številčenja vezana na leto iz datuma dokumenta v blagajniškem poslovanju, se ob vnosu ali prenosu v prvi dokument leta številčenje samodejno prične z ena glede na datum dokumenta.  

Kaj še moramo vedeti o spremembah modula Blagajniško poslovanje?  • Pomemben je filter »Leto« nad preglednico, ki omejuje prikaz le dokumentov zadnjega leta. 


 

  • V kolikor je zadnji blagajniški dnevnik preteklega leta imel novi saldo, se ta saldo samodejno upošteva kot začetni saldo v novem letu in je izkazan kot prejšnji saldo.

    Ne tvori se več dodatna številka prejemka za začetni saldo!


  • Kronološka številka teče v programu dalje ne glede na leto in je zgolj prikaz v preglednici in ne vpliva na številčenje dokumentov.

 


  • Pripomoček – Brisanje dnevnikov je dopolnjen z letom, saj omogoča brisanje dnevnikov od največjega leta nazaj tudi v preteklo leto.
  • V kolikor dokumenti novega leta še niso zaključeni z dnevnikom, lahko še vedno vnašamo dokumente v preteklo leto in zaključujemo dnevnike preteklega leta.
  • Dosedanji podatki preteklih let ostajajo nespremenjeno na dosedanjih šifrah blagajn, le za dalje ni več potrebe po odpiranju novih šifer blagajn in dokumenti se nikoli več ne brišejo.


POMEMBNO!


Ko enkrat nastavite nastavitev številčenje dokumentov na »Šifre blagajne in leta iz datuma dokumenta«  nastavitev več ne spreminjate nazaj na star sistem v okviru blagajne!
V tem prispevku