Kako pravilno klasificirati račune za osnovna sredstva

Rok hrambe prejetih računov je lahko različen, saj gre lahko za nabavo materiala, osnovnega sredstva ali nepremičnine. V navodilih najdete postopek za pravilno klasifikacijo računov.

Ob uvozu e-računov v Knjigo prejetih računov, program klasificira dokumente na podlagi nastavitev na knjigi dokumentov:

Knjiga prejetih računov – Prejeti računi – kliknemo naOdpre se okno, kjer kliknemo na popravi zapis:Odpre se knjiga dokumentov, v primeru je to PR: 

 

Če želimo podrobneje pregledati, na kakšen način se shranjujejo dokumenti, v tem primeru PRR, izberemo Administracija – eRegistrator – Vrste dokumentov:Odpre se tabela, kjer izberemo vrsto dokumenta iz nastavitev na knjigi dokumentov v Knjigi prejetih računov, v prikazanem primeru je to PRR ter popravimo zapis:

 

Iz nastavitev Tip gradiva in Rok hrambe je razvidno, da se Prejeti računi hranijo 10 let. 
Če želimo pregledati kakšne nastavitve imamo na vrsti dokumenta za prejete račune za osnovna sredstva, odpremo še to vrsto dokumenta: Iz zapisa je razvidno, da se računi za osnovna sredstva hranijo 20 let.

Kako spremeniti vrsto dokumenta na že uvoženih računih

Ko smo račun uvozili, ga v Knjigi prejetih računov odpremo ter kliknemo na dokumenti fascikla: Odpre se okno fascikla, kjer vsem dokumentom spremenimo vrsto dokumenta. Z miško označimo račun ter kliknemo na Lastnosti:Odpre se tabela z lastnostmi dokumenta, iz katere je razvidno, da je dokument klasificiran kot Prejeti račun: 

 

V polju Vrsta dokumenta zamenjamo izbiro. S klikom na  se odpre šifrant vrst dokumentov, v katerem izločimo izbran filter: 

 

Prikaže se šifrant vseh vrst dokumentov, za katere imamo najmanj pooblastilo spreminjanja: 

 

Ob kliku na izberi je vrsta dokumenta na prejetem računu zamenjana: Postopek lahko skrajšamo, da že v lastnostih dokumenta ročno vpišemo novo vrsto dokumenta, v našem primeru PR-OS.

Enak postopek ponovimo še na vseh ostalih dokumentih fascikla.

V tem prispevku