Stroji, naprave in orodja

Šifrant strojev, naprav in orodij predstavlja seznam vseh strojev, naprav in orodij, ki jih ima na voljo podjetje. Podatki so pomembni za tehnološke operacije.

Vnos novega stroja, naprave ali orodja

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Stroji, naprave in orodja.  

 • Šifra stroja – vnos (iskanje) šifre stroja, naprave oziroma orodja. Stroj, napravo oz. orodje moramo izbrati iz splošnega šifranta osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
 • Naziv stroja – vnos naziva stroja, naprave oziroma orodja. Predlaga se naziv izbranega osnovnega sredstva, naziv lahko spremenimo.
 • Tip stroja – določitev (izbira) tipa, izbiramo lahko med Stroj (stroj, naprava) in orodje.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je stroj aktiven (Da) ali neaktiven (Ne). Neaktivnih strojev ne moremo dodeljevati delovnim postajam.
 • Strošek delovanja – vnos urne postavke (stroška delovanja na uro) stroja, naprave oz. orodja.
 • Življenjska doba -  vnos informacije o življenjski dobi. Podatek se vnaša le pri orodjih.
 • Enota mere za življenjsko dobo orodja – vnos podatka o merski enoti v kateri je izražena življenjska doba orodja.
 • Režija stroja – vnos odstotka režije s katero bo v kalkulacijah povečan strošek delovnih postaj.
 • Stroškovno mesto -  vnos stroškovnega mesta v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje.
 • Stroškovni nosilec -  vnos stroškovnega nosilec v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje
 • Opomba – vnos poljubne opombe v katerega se razvršča stroj, naprava oz. orodje.

Urejanje stroja, naprave in orodja

Stroje, naprave in orodja spreminjamo tako, da najprej v preglednici Stroji, orodja in naprave izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem stroju, napravi in orodju.

Brisanje stroja, naprave in orodja

Stroje, naprave in orodja brišemo tako, da najprej v preglednici Stroji, orodja in naprave označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo Stroj, napravo in orodje.

Tiskanje

Podatke o Strojih, napravah in orodjih lahko natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra stroja od do – vpišemo oziroma izberemo šifre strojev, naprav oz. orodij za katere bi se izpisali podatki.
 • Delni naziv – vnos delnega naziva strojev, naprav in orodij za katere želimo izpisati podatke.
 • Tip stroja – izbira tipa (stroj, orodje) za katerega želimo, da se izpišejo podatki.
 • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivne, le neaktivne ali vse stroje.
 • Tiskanje SM in SN – določitev ali se na izpisu izpiše tudi podatek o SM in SN kateremu pripade stroj, naprava oz. orodje.
 • Opis liste – vpišemo opis (ime) liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

V tem prispevku