Preglednica strank

Stranke so v vseh SAOP Windows programih skupne. Seznam strank se prikaže v oknu Stranke, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Stranke.

Stranke lahko razvrščamo po vseh stolpcih, ki jih vidimo v preglednici stranke (glej Razvrščanje zapisov). Ker je strank lahko zelo veliko, lahko razvrščanje tudi izključimo in po posameznem stolpcu samo iščemo (glej Iskanje zapisov). Imamo možnost  'vklopa'  oziroma 'izklopa' razvrščanja. Namenjeno je hitrejšemu pregledu strank v primeru, da imamo vnesenih več kot 100.000 strank.

Stranke je mogoče pregledovati po štirih različnih kriterijih:

Aktivne.

Neaktivne – ozadje zapisa stranke, ki je neaktivna (npr. se je preimenovala, propadla…), se obarva sivo. Privzeto je, da se te stranke v preglednici ne prikazujejo, razen če določimo drugače.

Potencialen kupec ali dobavitelj.

Sklenjen komercialni odnos – ozadje zapisa stranke, ki ima sklenjen komercialni odnos, se obarva nežno zeleno.

Vrsta stranke – lahko pregledujemo vse stranke, samo kupce, samo dobavitelje, kupce in dobavitelje ali ostale.

Opozorilo – če ima stranka opozorilo na zavihku Dogodki (glej Dogodki), je zapisana z rdečo pisavo.

 

Določen kriterij izberemo tako, da zgoraj navedena polja obkljukamo oziroma

odkljukamo: kliknemo na polje   oziroma če uporabljamo tipkovnico, se s tipko Tab premaknemo na želen kriterij, npr. , in pritisnemo na preslednico.

V primeru, ko so pripravljeni finančni podatki iz DK za DOLG in je znesk le tega večji od minimalnega zneska opozorila, trgovskih podatkov stranke, se ozadje prvega naziva stanke obarva rdeče.

 

 

V tem prispevku