Registracija časa - Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan

Z ZOPNN-F se je določil tudi začasni ukrep na področju dela prostih dni, in sicer se ne glede na 2. člen Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji določi 14. avgust.


Pravico do odsotnosti z dela zaradi praznika oziroma dela prostega dneva ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 166. členu, in sicer ima delavec v skladu s tem členom pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih in mu je delodajalec v skladu s 137. členom dolžan izplačati nadomestilo plače, in sicer za tiste dneve in toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Nadomestilo plače torej pripada tistim delavcem, ki so na dan praznika oziroma na dela prosti dan razporejeni na delo in sicer na ta dan delali, pa zaradi praznika (oziroma dela prostega dneva) ne delajo


Pravica do odsotnosti delavca z dela zaradi praznovanja v skladu s 166. členom ZDR-1 pa ni absolutna, saj ZDR-1 v drugem odstavku 166. člena določa, da se lahko le-ta omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na prazničen dan. V kolikor delavec tudi na ta dan dela, mu v skladu s prvim odstavkom 128. člena ZDR-1 pripada dodatek za delo na praznike in dela proste dneve, ki je v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1 tudi sestavina plače.

14.8 2023 je potrebno v koledarju letos označiti kot praznik.

Za pravilno delovanje programa priporočamo, da se to izvede v več korakih, ki sledijo drug drugemu. Zaporedje korakov je odvisno od tega, katere programe uporabljate za obračun plač.

V registraciji časa morate najprej za 14.8.2023 pobrisati vse vpisane dopuste.

Najprej naredite izpis vseh, ki imajo na 14.8.2023 vpisan dopust.

Če je bil dopust na ta dan odobren, ga ni potreba preklicati. Dovolj je, da ga brišete.

V drugem koraku je potrebno v koledarju 14.8.2023 označiti kot praznik. To uredite v nastavitvah programa v Šifri prevzetega urnika.

 

Odpre se seznam urnikov.

Na klik Popravi zapis se odpre izbran urnik.

Tu pridemo do seznama koledarjev.

OPOZORILO: Popravljamo samo koledarje, ki so vezani na evidentiranje delovnega časa. Če imate koledarje vezane za proizvodnjo ali druge dejavnosti jih ne spreminjajte brez dogovora s sodelavci, ki so odgovorni za ta področja.

Odpremo izbran koledar in popravimo nastavitev 14.8.2023.

 

Ko odprete koledar in izberete 8 mesec bodite pozorni na nastavitve, ki so že vpisane za 15.8.

Po popravku 14.8 MORATA biti obe vrstici enako nastavljeni.

Postavite se na vrstico 14.8.2023. in jo z dvoklikom odprete.

Podatke popravljajte v vrstnem redu, kot so prikazani na spodnji sliki.

Po popravkih mora biti pogled na ta dan nastavljen tako kot je prikazano na spodnji sliki.

Podatek trajanje izmene in število izmen bo postal siv, ko boste umaknili kljukico na delovni dan in dali kljukico na praznik. Popravek potrdimo s klikom na Potrdi. Po potrditvi sta 14. in 15. enako obarvana.

Drugi popravki niso potrebni. Pri prenosu ur v 3 korak evidence prisotnosti se bo dogodek praznik avtomatsko dodal, tako kot za 15.8.2023.
V tem prispevku