Koriščenje dopusta preteklega leta – možnost vnosa zadnjega meseca za koriščenje na zaposlenega

Dopolnili smo funkcionalnost, ki se nanaša na zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta. Ne glede, od kje dostopate do preglednice Dopusti po zaposlenih (iz Kadrovske evidence ali iz Obračuna plač), lahko na vnosnem oknu za dopust pri posameznem zaposlenem določite zadnji mesec za koriščenje dopusta preteklega leta samo zanj, individualno.V ta namen smo na vnosno okno podatkov o dopustu dodali novo polje Zadnji mesec za koriščenje.Vsem zaposlenim se kot zadnji mesec za koriščenje preteklega dopusta upošteva mesec, ki je vpisan v nastavitvah programa. To velja v vseh primerih, ko je polje na zgornjem oknu Zadnji mesec za koriščenje prazno.

V primeru, ko pa želite določenemu zaposlenemu omogočiti koriščenje dopusta preteklega leta tudi po tem mesecu, v polje Zadnji mesec za koriščenje vnesite podatek o zadnjem mesecu, v katerem lahko ta zaposleni še koristi dopust preteklega leta. Potrdite spremembo.

V tem prispevku