Množično spreminjanje cenika artiklov

Množično spreminjanje cenika artiklov zaženemo tako, da najprej v preglednici Cenik ariklov kliknemo na gumb  (Alt S). Odpre se okno Spremeni cene.

IZ CENIKA

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, ki je osnova za pripravo novih cen.

Datum veljavnosti – Vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti cenika, ki je osnova za pripravo novih cen.

 

V CENIK

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja z novimi cenami.

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novih cen.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novih cen. Podatek je lahko prazen.

Cena z DDV – določimo ali bo nova cena veljala z DDV ali ne.

Akcijski cenik – določimo ali je nova cena akcijska ali ne.

 

IZRAČUN CEN

Faktor – vpišemo faktor, s katerim se pomnožijo obstoječe cene, pri izračunu novih cen.

Zaokrožitev – Vpišemo oziroma izberemo znesek, na kateri se zaokrožijo novo izračunane cene.

Način spremembe – pove, kako se vpisujejo nove cene v cenik

Dodajanje in popravljanje zapisov – obstoječi zapisi se zamenjajo, novi zapisi se dodajo.

Samo dodajanje zapisov – dodajajo se samo novi zapisi

 

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre skupin artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke, katerih cenik želimo spremeniti.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo šifre dobaviteljev, katerih cenik želimo spremeniti.

Konsignant – vpišemo oziroma izberemo šifre konsigantov, katerih cenik želimo spremeniti.

Prikaz cen pred spreminjanjem cenika – če izberemo to možnost se bo preden se popravijo cene prikazala preglednica z novimi cenami, katere lahko ročno popravimo. Po potrditvi te preglednice se bodo popravile cene v izbranem ceniku.

V tem prispevku