Plačilni promet

Programska rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. Omogoča vnašanje novih plačilnih nalogov, popravljanje že vnesenih in njihovo brisanje. Plačilni nalogi se lahko izpisujejo na prepisane obrazce ali pa se v elektronski obliki posredujejo v plačilo ustreznim bančnim programom in programu, ki ga uporablja UJP.