Verzija 2022.03.002

Davek na dodano vrednost - N

  • Urejeno predlaganje datuma obdobja DDV glede na zakonsko spremembo. Datum obdobja DDV se sedaj v primeru zapisa v knjigo prejetih računov predlaga na podlagi datuma opravljanja storitve.

Sociala, zdravstvo in obračun

DELO

  • Izredne storitve

Narejena je dodelava, ki omogoča uvoz brisov ali drugih storitev iz aplikacije NIJZ. Za vključitev te funkcije mora dom/zavod obvestiti podporo. Postopek deluje tako, da iz NIJZ aplikacije seznam vnesenih storitev/brisov najprej izvozite, nato na tej formi kliknete na gumb »Uvoz iz NIJZ« (gumb je viden samo če imate to funkcijo omogočeno). Pred tem iz seznama storitev izberete ustrezno storitev, ki jo uvažate. Program nato napolni seznam opravljenih storitev ali brisov, ki bi jih sicer bilo potrebno vnesti ročno. Istočasno se samodejno vnesejo storitve tudi v program za zaposlene, če le-ta obstaja. Ob koncu uvoza se izpiše, koliko storitev je bilo vnesenih (v oba programa), koliko jih morebiti že obstaja, koliko je vseh storitev in pri kolikih uvoz ni uspel ker morebiti uporabnik ne obstaja.


ZDRAVSTVO

  • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pri izpisu naročilnice (gumb Naročilnica) je podatek o datumu rojstva uporabnika po novem zapisan brez pik. Na vrhu na levi strani je možnost izpisa enote, če le-ta že ni zajeta v opis doma/zavoda. Naziv enote je pred tem potrebno vnesti v Nastavitve – Osnovni podatki – zavihek Dodatno – »Naziv enote za ink. nar.«

  • Inkontinenca – Izpis – Pregled po tipu inkontinence

Odpravljen problem izpisa praznih vrstic.

  • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Narejena je dodelava, ki omogoča pošiljanje datoteke o naročenih pripomočkih dobavitelju Hartmann. Datoteka se pošlje neposredno na dobaviteljev elektronski naslov. Dom/zavod mora za vključitev te funkcije obvestiti podporo.


 OBRAČUN

  • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov 

Če izbrišete vse pozicije na izbranem dokumentu, se seznam dokumentov na levi strani osveži in izbrani dokument izgine.

  • Obračun – Zdravstvo – ZZZS dokumenti – Popravki dokumentov

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri kopiranju dokumenta, zaradi prekoračitve časovne omejitve.

  • Obračun – Zdravstvo

Pri generiranju XML datoteke je v DDV klavzulo dodan tekst “1. odstavka” .

  • Obračun – Prenos v FRS

Odpravljena napaka, ki se je včasih zgodila pri prenosu zdravstvenih računov, zaradi prekoračitve časovne omejitve.


NASTAVITVE

  • Osnovni podatki – zavihek Dodatno

Na dnu je dodan podatek »Začetne številke za izredne račune«, kjer si lahko dom/zavod spremeni prvi dve številki številčenja izrednih računov. To so računi brisov, dobropisov, popravkov, obdobnih obračunov, računov za pripravnike, ipd.

V tem prispevku