Kontrola med davčno in glavno knjigo

Pred samo oddajo obračuna DDV-O je potrebno obvezno narediti kontrolo med davčno in glavno knjigo.

Kontrola usklajenosti DK in DDV se nahaja pod Administracija – Pripomočki – Poročevalec – Kontrola usklajenosti DK in DDV.
Odpre se nam spodnje okno, kamor vpišemo zahtevane podatke o davčnem obračunu:

  • Leto DDV: Vpišemo leto obračuna DDV, za katerega pregledujemo podatke.
  • Obdobje DDV: Vpišemo obdobje DDV, za katerega pregledujemo podatke.
  • Datum dokumenta od – do: Vpišemo datum davčnega obdobja, za katerega pregledujemo podatke in potrdimo s tipko Poročilo.

Odpre se tabela, v kateri se prikažejo morebitni Manjkajoči računi v DDV ali Manjkajoče vknjižbe v DK. Če so podatki usklajeni, sta obe tabeli prazni.

Če se davčna knjiga ne ujema z glavno knjigo, se v tabeli prikaže Opozorilo, v našem primeru Manjkajoče vknjižbe v DK. Preveriti moramo ali podatki za prikazan račun res manjkajo v glavni knjigi, in sicer v Dvostavnem knjigovodstvu na Pregledu knjiženja ali pa smo knjižbe v posrednem knjiženju samo popravljali in se je tako povezava med DK in DDV izgubila, račun pa je v glavno knjigi poknjižen.Preveriti moramo ali podatki za prikazan račun res manjkajo v glavni knjigi, in sicer v Dvostavnem knjigovodstvu na Pregledu knjiženja.Obstajata dva razloga, zaradi katerih lahko knjižbe manjkajo v glavni knjigi; lahko so še vedno v posrednem knjiženju in jih moramo samo poknjižiti v glavno knjigo ali pa smo jih iz posrednega knjiženja brisali.

Priporočamo pa tudi uporabo OLAP tabele, kjer so na podlagi Analize po vrsticah davčnega knjigovodstva lepo vidni podatki, ki jih tudi primerjamo z Dvostavnim knjigovodstvom in lažje ugotovimo neskladja med Davčno knjigo in Dvostavnim knjigovodstvom.

Davčna knjiga

Na Pregledu knjiženja se omejimo na konto davka, in sicer zaradi lažje kontrole priporočamo izpis za vsak konto davka posebej in vpišemo še datum prejema od – do. To velja za vse prejete račune, kjer se ddv obračunava po datumu prejema.

Ko pa preverjamo konto davka za samoobdavčitve, se omejimo na obdobje od – do in vpišemo ustrezen konto davka za samoobdavčitve.

 

 

V tem prispevku