Uvoz sektorja poročanja

Namen programa: Uvoz sektorjev  po strankah, iz tekstovne datoteke pripravljene s strani AJPES-a, za potrebe finančnega poročanja.

 

 

Prenesi sektorje iz datoteke: vpišemo ali izberemo področje in ime datoteke, ki je bila pripravljena s strani AJPES-a. Program po matični številki stranke, poišče ustrezen zapis in prenese šifro sektorja.

Številka šifranta: Izbira za vse uporabnike pomeni, da bo program prenesel šifre sektorjev ne glede na številko šifranta. Pri izbiri za trenutnega uporabnika bo prenesel šifre sektorjev samo za stranke trenutnega uporabnika.

V tem prispevku