Izpis tarifnih oznak

Podatke iz šifranta Tarifnih oznak natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl+P). Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Šifra - vpišemo carinske tarifne, ki jih želimo natisniti.

Prikaz poimenovanja - označimo ali želimo prikaz poimenovanja  ali ne  prazno.

Prikaz carinskih stopenj - označimo ali želimo prikaz carinskih stopenj   ali ne  prazno. Če se odločimo za prikaz carinskih stopenj, moramo definirati naslednje:

Država - vpišemo oziroma izberemo države, ki jih želimo natisniti.

Datum veljavnosti - vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti.

Naziv liste - vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Uredi po – določimo kako bo izpis urejen (po šifri ali nazivu tarifne oznake).

V tem prispevku