2024.02.005

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Pregled knjiženja - SDD SEPA direktne obremenitve: na okno za izvoz podatkov v datoteko je dodan izbor novega formata pain.008.001.08. Osnovno je označeno. Neoznačeno pomeni, da se bodo podatki pripravili v XML datoteko v stari strukturi.
  • Posredno knjiženje - Brisanje - Urejena težava v primeru, ko je z računom povezan tudi DDVN dokument. Tehnično opozorilo se sedaj ne prikazuje več.

OBR Obresti

  • Krediti - Izvoz - SDD Sepa Direktne obremenitve: na okno za izvoz podatkov v datoteko je dodan izbor novega formata pain.008.001.08. Osnovno je označeno. Neoznačeno pomeni, da se bodo podatki pripravili v XML datoteko v stari strukturi.

OST Obračun storitev

  • Obračuni – SDD SEPA direktne obremenitve: na okno za izvoz podatkov v datoteko je dodan izbor novega formata pain.008.001.08. Osnovno je označeno. Neoznačeno pomeni, da se bodo podatki pripravili v XML datoteko v stari strukturi.  
V tem prispevku