Uvedba e-Potrdila Darovanje krvi v sistem SPOT s 1.1.2024

Z novim leto 2024 se ukinja izdaja papirne oblike Potrdila o darovanju krvi. Od vključno 1.1.2024 bodo izvajalci dejavnosti transfuzijske medicine izdali ePotrdilo o darovanju krvi (ePODK), kateri bo posredovan v informacijski sistem ZZZS, delodajalcem pa bo dostopen na portalu SPOT.

Vsi tisti, kateri uporabljate rešitev eBOL/eNDM v program SAOP, morate obvezno namestiti verzijo programa SAOP 2023.11.001, katera bo objavljena 18.12.2023 ali novejšo.

 Po 1.1.2024 se bodo vsa potrdila, v primeru, da je bilo darovanje krvi opravljeno po 1.1.2024, avtomatsko prenesla v program SAOP – Evidenca boleznin (eBol) in drugih odsotnosti. Uvoz se bo izvedel na enak način kot se vam sedaj prenašajo bolniške odsotnosti (npr. boleznina, spremstvo, …). Posebnih nastavitev ne potrebujete urejati.

V primeru, da bo zaposleni opravil storitev darovanja krvi do vključno 31.12.2023, bo še vedno prejel papirno obliko potrdila Darovanja krvi, katerega boste pri oddaji refundaciji na SPOT morali priložiti kot ste to do sedaj izvajali.

Pojasnilo ZZZS:

Uvedba elektronskega Potrdila o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (zzzs.si)


V tem prispevku