Sprememba pri povračilih stroškov v gospodarstvu (dnevnice)

V UL št. 162 iz dne 23.12.2022 je bila objavljena Uredba   o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Spremembe se pričnejo uporabljati za povračilo stroškov in druge dohodke za januar 2023.

Z dnem 1.1.2023, se spremenijo vrednosti višine dnevnic v gospodarstvu, za službena potovanja v Sloveniji, ter višina terenskega dodatka. 

Ker se spremembe, povezane s povračili stroškov pričnejo uporabljati s 1.1.2023, pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec december 2022.

Dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji za gospodarstvo

Višina dnevnice je odvisna od časa odsotnosti na službeni poti.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur po uredbi znaša po novem 27,81€.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 8 do vključno 12 ur po uredbi znaša po novem 13,88€.

Cena stroška za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 6 do vključno 8 ur po uredbi znaša po novem 9,69€.

Zaradi sprememb je potrebno urediti podatke v programu Potni nalogi.

Ureditev vrst potnih stroškov

Izberemo Šifrant OPN…Vrste potnih stroškov.

Urediti je potrebno podatke na vseh treh vrstah dnevnic. Pri vseh treh vrstah potnih stroškov je potrebno spremeniti ceno stroška in vrednost po uredbi. Postavimo se na vrsto potnih stroškov Dnevnice 6-8 ur in uporabimo gumb za popravi zapis.

V vrsti potnih stroškov Dnevnice 6-8 ur, glede na nove zneske, uredimo ceno stroška in podatek Po uredbi, ter potrdimo. V polju Po uredbi vpišemo enak znesek kot v polju Cena stroška.

Na enak način uredimo tudi dnevnico nad 12 ur.

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka se za obračune od 1.1.2023 spreminja.

Ker se sprememba, povezana s povračili stroškov pričnejo uporabljati s 1.1.2023, pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec december 2022.

Z novo Uredbo se spreminja cena stroška po uredbi, za pravilen obračun terenskega dodatka je potrebno spremeniti podatek v razdelku Cena stroška in v razdelku Do uredbe , v višini 5,84€.

Podatek popravite, kot prikazuje spodnja slika.


V tem prispevku