Splošni podatki

Na zavihku Splošni podatki (Alt S) vnašamo nekatere splošne podatke o artiklu.

Naziv 2. del – vpišemo drugi del naziva artikla.

Kratek naziv – pri vnosu novega artikla se predlaga prvih trinajst znakov polja Naziv. Predlagani tekst lahko poljubno spreminjamo.

Tip artikla - vpišemo ali izberemo oznako tipa artikla. Vnos podatka je obvezen. Artiklu, ki ima oznako Uporaba, lahko podatek le omejeno spreminjamo in sicer med artikli, ki se jim vodijo zaloge in artikli, ki se jim ne vodijo zaloge.

Merska enota – vpišemo ali izberemo mersko enoto za artikel.

Stopnja DDV – vpišemo šifro DDV oziroma jo poiščemo v šifrantu Stopnje DDV. Na tem mestu lahko šifre DDV tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Predlaga se zadnje vnesena stopnja DDV.

Vračilo DDV - označimo, ali se za artikel vrača DDV pri izvozu v potniškem prometuali se neprazno.

Skupina artikla – vpišemo šifro skupine artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu skupine artiklov. Na tem mestu lahko skupine artiklov lahko tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Šifra za primerjavo – vpišemno poljuben tekst, ki pomeni šifro za združevanje podatkov v nekaterih programih (OSP).

Ime za iskanje – poljuben tekst do 255 znakov, po katerem se tudi išče dani artikel.

Klasifikacija – vpišemo šifro klasifikacije oziroma jo poiščemo v šifrantu klasifikacije. Na tem mestu lahko klasifikacije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Tarifna oznaka – vpišemo šifro tarifne oznake oziroma jo poiščemo v šifrantu tarifne oznake. Na tem mestu lahko tarifne oznake tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro artikla. Vnašamo jo lahko tudi s pomočjo čitalca črtne kode. Če izberemo (Alt E), se nam izračuna kontrolna številka po EAN sistemu. Osnovni podatek v polju črtna šifra mora biti do dvanajstmesten številčen podatek. Do sedemmestni podatki pripravijo črtno šifro EAN-8 ostali pa EAN-13. Če imamo v nastavitvah okolja vnesen ključ EANARTIKEL, nam program ob pritisku na ta gumb prepiše vnesene številke pri tem ključu in preračuna EAN kodo. Če imamo v nastavitvah okolja vneseno EANARTIKEL2 pa se lahko pred tem vnese želeno številko v EAN kodo in potem naredi »Preračun EAN«. Program potem doda predpono in pripiše vneseno številko ter izračuna trinajsto (13) mesto v EAN kodi. V primeru, da imamo vneseno EANARTIKEL in EANARTIKEL2, se upošteva EANARTIKEL2 kot prioritetni. Poleg tega sistema obstaja še pomožni t.i. izračun interne EAN kode. Če imamo v nastavitvah okolja ključ »EANARTIKEL_I«, potem je viden in aktiven tudi gumb »Interna EAN«. Tako imamo lahko v sistemu dva predloga za izračun EAN kod, enega osnovnega in enega za potrebe notranjega označevanja. Gumb »Preveri EAN« preveri pravilnosti kontrolnega znaka v izračunani EAN kodi in jo po potrebi zamenja, če ni pravilna.

Ob potrditvi novega artikla (ali spremembi črtne šifre obstoječega artikla) program preverja ali že obstaja kakšen artikel, ki ima vpisano enako črtno šifro (na osnovnih podatkih ali pretvornikih). Če tak artikel že obstaja, nas program na to opozori. V kolikor pa želimo preprečiti dodajanje novih artiklov z obstoječimi črtnimi šiframi, potem to lahko operaterju/skupini operaterjev nastavimo preko varnostnega sistema (SF - ARTIKLI, vnos artikla z obstoječo črtno šifro).

Oddelek – vpišemo šifro oddelka oziroma jo poiščemo v šifrantu oddelki. Na tem mestu lahko oddelke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Na oddelek lahko vežemo tudi šifro odvisnih stroškov, ki posledično v proizvodnji lahko korigira lastno ceno izdelkov, ki vsebujejo določen oddelek.

Knjižna skupina - vpišemo šifro knjižne skupine oziroma jo poiščemo v šifrantu knjižne skupine. Na tem mestu lahko knjižne skupine tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Dodatna ME – vpišemo oznako dodatne merske enote, ki se bo uporabljala za preračun v nadomestno mersko enoto.

Količina v dodatni ME – vnesemo količino v osnovni merski enoti, ki je v eni dodatni merski enoti in to le v primeru, da je izpolnjeno polje Dodatna ME.
Npr. artikel ima osnovno mersko enoto »kos« in dodatno mersko enoto »duc« za ducat. V tem primeru vpišemo v to količino 12, ker je v 1 ducatu 12 kosov.

Prioriteta – vnesemo oznako prioritete artikla, ki se uporablja v primeru, da imamo v bazi podatkov več »enakih« artiklov. 9 pomeni najvušjo prioriteto, neizponjeno pa najnižjo.

Artikel je naprava – če je označeno to polje, se v primeru, da imamo servisno dejavnost in prodajamo artikle, ob prodaji formira nova naprava v šifrantu naprav v servisni dejavnosti.

V tem prispevku