Pregled statusa arhiviranih dokumentov

V primeru, da imate eRegistrator povezan s ponudnikom dolgoročne hrambe in dokumente oddajate v arhiv, lahko v eRegistratorju pregledujete statuse arhiva dokumentov.

petem stolpcu raziskovalca je prikazan status arhiviranja dokumenta pri ponudniku dolgoročne hrambe: Možni statusi so: 

  •  = dokument, ki čaka na »ročno« oddajo v arhiv pri ponudniku. 
  •  = dokument, ki čaka na samodejno oddajo v arhiv pri ponudniku. 
  •  = dokument, ki je v fazi oddaje – postopek oddaje v arhiv se je v eRegistratorju že pričel, ni pa še povratne informacije od ponudnika, da je dokument uspešno sprejel. 
  •  = dokument je bil uspešno oddan pri ponudniku.

Lastnostih dokumenta, na zavihku Arhiv pa lahko pregledujete podatke o arhivu: 

  • ID arhiviranega dokumenta 
  • Čas pošiljanja (v primeru, da dokument čaka na oddajo, je čas višji od trenutnega) 
  • Status arhiviranja.

V tem prispevku