Filtriranje podatkov s pomočjo tipa skladišča

V programu Saop poznamo štiri tipe skladišč, ki jih lahko uporabimo.

 


Program je v modulu Materialno skladiščno poslovanje omogočal filtracijo podatkov po tipu skladišča, vendar je pri tem vedno izpisoval vse tipe skladišč, kar je bilo zamudno za uporabnike programa, saj je treba vedno izbrati še ustrezni tip skladišča.

Z verzijo programa 2023.08.001 se je program dopolnil tako, da pri filtrih v programu, kjer je možno uporabiti tudi tipe skladišč, upošteva zgolj te tipe skladišč, ki so določeni v nastavitvah modula kot prikazuje spodnja slika.


Spodnji primer prikazuje filtriranje na podlagi tipa skladišča pri izpisu stanja zalog, ki je eden izmed pogostejših izpisov. Kot lahko vidimo je v prikazanem primeru že izbran ta edini tip skladišča, ki se uporablja, ostali se niti ne prikazujejo, četudi bi jih želeli izbrati.


V primeru, da imamo več aktivnih tipov skladišč, bi se seznam za izbiro pokazal kot je vidno na spodnji sliki.


Na podoben način se uporablja filter po tipu skladišč tudi pri ostalih funkcionalnostih v programu.

V tem prispevku