Verzija 2021.10.003

Obračun plač zaposlenim

  • Pripomoček za spremembo zadnjega meseca za koriščenje dopusta je dostopen tudi preko modula plač
  • Urejeno sortiranje mesečnih seštevkov po šifri ali nazivu

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Pregled temeljnic - gumb Pregled prometa: Urejeno prikazovanje podatkov ob kliku na omenjeni gumb.

Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Dodano polnjenje podatka Kraj obdavčitve za predhodne podatke v letu 2021 v naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
V tem prispevku