Slika artikla za prikaz v iCentru

Na artiklu lahko prikazujete eno sliko artikla za posamezen artikel tudi preko hitrega pregleda o artiklu F7 in pregled zaloge in cen F8.

Možnost prikazovanja slik artikla na oknih F7 in F8. Pri tem velja naslednje:

  • Dokument – slika – shranjena v dokumentnem sistemu na artiklu 
  • Dovoljeni formati slik so .jpg in .png 
  • Preko »Lastnosti« dokumenta se določi, da gre za dokument - sliko za prikaz 
  • V programu (F7, F8) dodan gumb, preko katerega se odpre predogled slike artikla 
  • V primeru več dokumentov (slik) na enem artiklu, je privzeta slika tista z najnovejšim datumom na datoteki slike.

Primer:

Datoteka v dokumentni sistem za primer artikla šifre 10 – Maslo. V artiklu preko ikone SAOP raziskovalec odpremo dokumentni sistem za ta artikelOdpre se raziskovalec kamor prilepimo datoteko In določimo da gre za vrsto dokumenta vezano na:  A –  ArtikleNastali datoteki preko gumba Lastnosti  določimo, da gre za prikazano slikoDoločimo prikaz slike  Po potrditvi že lahko na F7 in F8 pregledujemo prikazano sliko na naslednji način:Se odpre ustrezna slika:ali F8:  *** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku