Dodajanje novih jezikovnih področij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Jezikovno področje kamor vpišemo podatke o jezikovnem področju.

Šifra – vpišemo šifro jezikovnega področja.

Naziv – vpišemo naziv jezikovnega področja.

V tem prispevku