Verzija 2021.15.002

Dobavitelji in kupci

Prevzemanje od dobaviteljev

  • Umaknjena kontrola pri vnosu skladišča glede na pristojnost WMS, ki je preprečevala ročni vnos dokumenta in vrstic na takšno skladišče.

Knjiga prejetih računov

  • Uvoz prejetih računov - Odpravljena napaka, ki se je pojavila pri uvozu e-računov pri nekaterih dobaviteljih

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

*navedene novosti veljajo le za prenovljen modul Knjiga prejetih računov, ki ga pri uporabnikih postopoma implementiramo 

  • Pregled po prejemih - odpravljena napaka, ki se je pojavila pri filtriranju po nepovezanih dokumentih.

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Na obdelavi razpisa proizvodnje v planu proizvodnje smo odpravili težave pri prenosu serije izdelka iz nadrejenega delovnega naloga na podrejeni delovni nalog.
V tem prispevku