Dodajanje novih cenovnih področij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Cenovno področje, kamor vpišemo podatke o cenovnem področju.

Šifra – vpišemo šifro cenovnega področja.

Naziv – vpišemo naziv cenovnega področja.

Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote oziroma jo izberemo v šifrantu denarne enote.

Ni popustov – če je označeno, se za CP pri naročilih kupcev/računih/predračunih ne predlagajo popusti

Omejen prikaz - če je označeno, preprečuje delo s CP operatejm, ki nimajo dostopa do nabavnih cen in cenikov z omejenim prikazom

V tem prispevku