RS 2021.16.003

Skupne funkcije iC

 • Uvoz datotek s t.i. »čarovnikom za uvoz«
  • Popravek, ko je program pri uvozu zahteval datoteko s končnico ».txt«. V tej verziji je ta omejitev odpravljena in ponovno deluje, kot v prejšnjih verzijah. Opomba: za pravilnost uvozov številčnih vrednosti (količine, cene) pa je v specifikaciji uvoza potrebno imeti pravilno določena ločila (decimalno ločilo, ločilo tisočic ipd.).

Kadrovska evidenca

 • Šifrant delovnih mest
  • Omogočen vnos novega delovnega mesta iz obstoječega (kopiranje).

Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant delovnih mest
  • Omogočen vnos novega delovnega mesta iz obstoječega (kopiranje).
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava pri združevanju vrstic odsotnosti pri prenosu v korak 3.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev delovanje programa pri hkratnih vnosih gotovinskih računov na več blagajnah, zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala.

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava pri kopiranju prevzema v naročilo kupca.
 • Odpravljena težava pri uvozu vrstic s čarovnikom v naročilo kupca in odpremne naloge.
V tem prispevku