Dobavitelji in kupci

Program je namenjen upravljanju z naročili kupcev in naročili dobaviteljem. Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, njihovo tiskanje, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov. Odpremne naloge lahko urejamo in spreminjamo, dokler račun, ki izhaja iz odpremnega naloga, ni knjižen v knjigovodstvo. Pri naročanju dobaviteljem je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za naročilo blaga dobaviteljem. Ob dobavi blaga se odpre prevzem, ki se mu lahko določi iz katerih naročil je bil narejen (sledljivost naročil). En prevzem je lahko iz več naročil. Po vnosu in potrditvi prevzema se lahko le-tega poknjiži v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) ali TDR (Trgovino na drobno). Program omogoča tudi vnos planov prodaje in planov nabave.