Povečan in zmanjšan obseg dela med počitnicami

Navodilo je pomembno za šole, ki obračunavate povečan in zmanjšan obseg dela.


Ker zaposlenim pri plači za mesec julij in avgust ne pripadajo dodatki za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti morate na šifrah osnov obračuna 030 (Št. del. Tednov pouk) in 036 (Urna osnova int. Dejavnosti) pri podatku vrednost osnove obračuna vpisati vrednost 0 (nič). 


Ko boste pognali obdelavo Obračunaj vse, se povečan in zmanjšan obseg dela ne bodo obračunali.


 

(slika je informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa osnov obračuna)


Ker boste imeli v določenih primerih v obračunu plače za mesec julij in avgust cel mesec obračunano samo nadomestilo (niti ene ure rednega dela), je zelo pomembno, da imate v osnovi zaposlenega 093 – kot da bi delal z dod., šole vpisan pravilni znesek dodatkov, ki bi ga zaposleni imel, če bi delal cel mesec (brez upoštevanja povečanega obsega dela - pri plači za mesec julij in avgust). V PRIMERU, DA ŽE IMATE IZPOLNJENE VREDNOSTI OSNOVE 093, jih je potrebno popraviti (ker je bil do sedaj v osnovi upoštevan še dodatek za povečan obseg dela), ki pa v juliju in avgustu zaposlenim ne pripada!!!

V tem prispevku