Verzija 2022.04.004

Programski vmesnik API

  • odpravljene težave, ki so v nekaterih primerih sočasnega klica API metode vračale napačne rezultate.
V tem prispevku