Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – plača za mesec december 2023

Če pridobite s strani zavarovalnic obvestilo o prenehanju plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (pri plači za mesec december 2023), lahko na enostaven način te odtegljaje vaših zaposlenih označite kot Neaktivne.

Kako lahko določimo vsem tem odtegljajem npr. (Zavarovalnica Triglav d.d., Generali zavarovalnica d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica) neaktiven status, da ni potrebno, da izbiramo vsakega zaposlenega posebej?

Na osnovnem meniju za Obračun plač izberete … Šifranti…Zaposleni…Krediti in odtegljaji…odpre se preglednica vseh aktivnih kreditov in odtegljajev vaših zaposlenih. Svetujemo vam, da si preglednico sortirate po Nazivu stranke kreditodajalca. Vpišete ustrezen naziv (npr. Vzajemna) in kliknete na  , da pridobite na ekran vnesene odtegljaje za tega kreditodajalca. 

Nato s preslednico (tipka na tipkovnici) direktno v tabeli označite odtegljaj po zaposlenih kot Neaktiven (kljukica v polju Neaktiven). Po tabeli se po zaposlenih pomikate s smernimi tipkami. 

Tako vnesene spremembe potrdite s klikom na gumb Potrdi. 

Na enak način si lahko določite neaktivne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še pri ostalih zavarovalnicah. 

Če imate podatke za obračun plač že vnesene v neposrednem vnosu, izvedete obdelavo Obračunaj vse. Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se tako zaposlenim ne bodo več obračunale in plačale pri plači za mesec december 2023.

V tem prispevku