OLAP analiza zahtevkov e-NDM

Preko sistema e-NDM imamo v iCentru možnost elektronske oddaje refundacij. Od verzije 2022.06.01 imamo pri kreiranju zahtevkov možnost tudi Analize zahtevkov e-NDM. Analiza nam omogoča analiziranje podatkov glede na leto, mesec, številko zahtevka in glede na zaposlenega.

Analiza nam je tako lahko v pomoč pri hitrem pregledu vključenih zaposlenih v nek zahtevek, lahko nam je v pomoč pri odpravljanju napak pri zavrnitvi zahtevka, lahko nam služi kot kontrola pri nakazilu sredstev iz strani ZZZS,…

Do analize dostopamo preko okna, kjer kreiramo zahtevke za oddajo refundacij. V zgornjem desnem kotu izberemo ikono  . Odpre se okno, kjer lahko poljubno določimo katere zahtevke želimo analizirati.

V analizi lahko uredimo poljubno nastavitev stolpcev, ki si jo lahko shranimo in jo kasneje uporabimo, ko jo ponovno potrebujemo. Postavitev shranimo tako, da izberemo Shrani in vpišemo naziv ter izberemo V redu. 

Shranjeno postavitev stolpcev, lahko kasneje izberemo na . Odpre se okno, kje imamo vse shranjene postavitev. Izberemo ustrezno postavitev in kliknemo Izberi.

Podatke iz analize lahko izvozimo v Excelovo tabelo ali jih natisnemo.

V Excelovo tabelo podatke izvozimo preko ikone za izvoz  ali preko puščice poleg te ikone, kjer lahko izbiramo pogled v Excelu. Podatke lahko natisnemo preko ikone .

V tem prispevku