Pomembno obvestilo za vse javne vzgojno – izobraževalne zavode

Glede na poslano Okrožnico Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, z dne 6.2.2024 Zadeva: Pojasnilo v zvezi z upoštevanjem redne delovne uspešnosti za javne uslužbence v osnovi za nadomestilo plače Z120, vam podajamo naslednje pojasnilo.

Izračun RDU z uporabo našega pripomočka je skladen z zapisanim v okrožnici. Navodilo glede upoštevanja zneska RDU v osnovi za nadomestilo (kot če bi zaposleni delal) boste prejeli pravočasno do naslednjega obračuna plače. 

Priporočamo vam, da izplačilo RDU izvajate mesečno, saj v tem primeru poračuni plač za pretekla obdobja ne bodo potrebni. 

V tem prispevku