Gospodarstvo – vrsta obračuna za Gasilsko intervencijo, civilno zaščito

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od pristojnega organa (civilne zaščite oz. gasilske zveze).

V sistemu obračuna si je potrebno preveriti, ali imate za to vrsto obračuna že vnesemo ustrezno šifro, v nasprotnem primeru, si je potrebno dodati novo.

Določeno je, da zaposlenemu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal.

Najbližje samemu načinu izračuna je npr. šifra, ki jo uporabljate za obračun bolniške odsotnosti do 20 dni v breme izplačevalca (če se vam bolniške odsotnosti v breme delodajalca izračunajo iz osnovne bruto plače zaposlenega plus dodatek za minulo delo). Običajno se tak način obračuna nadomestil uporablja pri enostavnih strankah – enostavnih sistemih obračuna. Če imate tak sistem vam svetujemo, da si novo šifro za obračun civilne zaščite oz. gasilske intervencije kopirate iz ene obstoječe šifre (npr. bolniške odsotnosti v breme delodajalca do 20 dni).

V primeru, če se vam nadomestila (bolniške v breme delodajalca) računajo na podlagi povprečja preteklega meseca oz. če ima zaposleni v obračunu plače »kot če bi delal« upoštevanih več dodatkov (ne samo dodatek za minulo delo), je sama nastavitev avtomatskega izračuna (formule) -  kot če bi delal kompleksnejša in zahteva individualno obravnavo.

V takem primeru vam svetujemo, da si urno postavko, kot če bi delal ročno izračunate in znesek za obračun gasilske intervencije oz. civilne zaščite ročno vnesete v obračun.

Zaradi boljše preglednosti nad vrstami obračuna, svetujemo, da si novo šifro dodate na prvo prosto mesto od refundacij dalje (šifra grupe obračuna 3), saj boste za omenjeno odsotnost zahtevali refundacijo.

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna – za uporabnike, kateri imajo enostaven sistem obračuna

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro. Nato se postavite na vrsto obračuna za npr. bolniško odsotnost do 20 dni v breme delodajalca ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz  .

Vnesite prvo prosto šifro ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

(Vrsta obračuna 014 je informativna, namenjena zgolj prikazu nastavitev na prvem zavihku Splošno)

Postavite se na zavihek Izračun. 

Na zavihku Izračun je potrebno, da spremenite zgolj podatek v polju Odstotek na 100. Ostalih podatkov na tem zavihku ne spreminjate.

(slika je namenjena zgolj prikazu spremembe pri podatku Odstotek na 100. Formule pri podatku na enoto in znesku so informativne in se razlikujejo od vaših formul.)

Svetujemo, da si podatke na Zavihku Kontiranje prepišite oz. pripravite na način, kot imate urejeno kontiranje npr. na vrstah refundacije. Po potrebi, lahko odprete nov konto za potrebe terjatev do drugih institucij, ter na kontiranju vrste obračuna ta nov konto izberete (ker na običajnih refundacijah imate odprt konto za terjatev do ZZZS).

Nastavitve potrdite.

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna – za namen ročnega vnosa ur in zneska gasilske intervencije

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro. Nato se postavite na vrsto obračuna za npr. bolniško odsotnost do 20 dni v breme delodajalca ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz .

Vnesite prvo prosto šifro ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

(Vrsta obračuna 014 je informativna, namenjena zgolj prikazu nastavitev na prvem zavihku Splošno)

Postavite se na zavihek Izračun. 

Na zavihku Izračun podatke vnesete (spremenite) na način, kot so prikazani na spodnji sliki

(slika je namenjena zgolj prikazu nastavitev za namen ročnega vnosa št. ur ter ročnega vnosa zneska v obračun plače)

Svetujemo, da si podatke na Zavihku Kontiranje prepišite oz. pripravite na način, kot imate urejeno kontiranje npr. na vrstah refundacije. Po potrebi, lahko odprete nov konto za potrebe terjatev do drugih institucij, ter na kontiranju vrste obračuna ta nov konto izberete (ker na običajnih refundacijah imate odprt konto za terjatev do ZZZS).

Nastavitve potrdite.
V tem prispevku