Vnos blagajnika preko gesla

V modulu Trgovina na drobno je na voljo nastavitev »Vnos blagajnika preko gesla«. S to nastavitvijo se prijava blagajnikov ob izdelavi gotovinskih računov izvaja preko gesla in ne preko šifre blagajnika. To nastavitev je možno aktivirati samo v primeru, ko je v šifrantu blagajnikov zagotovljena edinstvenost gesel, tako glede na ostala gesla kot na šifre blagajnikov. Nastavitev deluje tako v kombinaciji z vsakokratnim prijavljanjem blagajnika (nastavitev Vnos blagajnika) kot posamezno. 

Najprej je potrebno blagajnikom dodeliti gesla, v kolikor jih le ti nimajo. Vsak blagajnik mora imeti svoje geslo.Nastavitev aktiviramo tako, da v šifrantu vrst prometa, na vrsti prometi, ki ima tip prometa gotovinska prodaja, označimo kljukico na polju Vnos blagajnika preko gesla.S to nastavitvijo se ob kliku vnesi zapis v gotovinski prodaji odpre okno, ki povpraša po geslu.Operater nato vnese geslo in nadaljuje z vnosom računa. Blagajnik ostane prijavljen do spremembe blagajnika. V kolikor bi želeli zamenjati blagajnika, je potrebno klikniti na gumb  pri polju Blagajnik in nato vpisati geslo blagajnika, ki se želi prijaviti.

V kolikor bi želeli, da se blagajnik prijavlja z geslom ob vsakokratnem vnosu gotovinskega računa, je potrebno na vrsti prometa označiti kljukico na polju Vnos blagajnika.

V tem prispevku