Novi znesek minimalne plače s 01.01.2024

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka.

Nova vrednost minimalne plače je objavljena v Uradnem listu RS št. 6 z dne 26.01.2024 .

Nov bruto znesek minimalne plače znaša 1.253,90 EUR.

V Nastavitvah obračuna plače morate podatek ustrezno spremeniti.

 

V primeru, da ste podatke v obračun plače za januar 2024 že obračunali in dodali razliko do minimalne plače, morate vrstico z razliko do minimalne plače zaposlenim brisati, nato ponovno klikniti  ter nato  .

V tem prispevku