2024.04.002

eR eRegistrator

  • Odpravljena težava, ko je program javil, da povezava z eArhivom ni aktivna, čeprav je bila vzpostavljena.

Artikli

  • Odpravljena je bila napaka na hitrem pregledu zaloge (F7), do katere je prišlo, če smo obdelavo zagnali iz šifranta artiklov, ki se nahaja na bližnjicah. 


V tem prispevku