Verzija 2022.17.003

FAK Fakturiranje

  • Odpravljena težava v Analizi prodaje, ko se kljub nastavitvi prikaza dodatnih lastnosti artiklov le te niso prikazale, kot dimenzije vrtilne tabele.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

  • Odpravljena težava v Analizi prometa, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).

TDR Trgovina na drobno

  • Odpravljena težava v Analizi prodaje, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).

NDK Dobavitelji in kupci

  • Izvoz dobavnice RIP je v primeru, da v lastnostih po meri ni bilo vrednosti SSCC=DA, javil napako pri izvozu. S to verzijo je to odpravljeno.
  • Odpravljena težava pri kopiranju prevzema NDK v naročilo kupca, ko se je naročilo kreiralo brez vrstic dokumenta.


V tem prispevku