Skupine prodajnih provizij

Šifrant Skupine prodajnih provizij se uporablja v sistemu obračuna prodajnih provizij. Preglednica prikazuje podatke o šifri in nazivu skupine.

V tem prispevku