Zakaj je pomemeben odbitni delež v modulu Fakturiranje?

To navodilo je namenjeno tistim v vaši organizaciji, ki urejajo evidence DDV v modulu DDVN!

Z novim modulom DDV, ki ga je večina strank začela uporabljati s 1. 7. 2015, se je v Fakturiranju – Šifranti – Knjiga dokumentov uvedla oznaka Odbitni delež. Ta nastavitev je pomembna, ko na strani prejetih računov uveljavljate več odbitnih deležev (ker imate z vidika DDV obravnave več dejavnosti) in želite v okviru posamezne dejavnosti spremljati promet.

Za tiste, ki morate izdane račune knjižiti po dejavnostih (v iCentru poimenovane »odbitni delež«), morate v Fakturiranju na knjigi dokumentov vpisati šifro odbitnega deleža:  


Nastavitev vam bo omogočila, da v DDV evidencah promete (prejete in izdane račune) iste dejavnosti spremljate v okviru istega odbitnega deleža ter si tako zagotovite ustrezne izpise po dejavnostih za potrebe davčnega nadzora.V tem prispevku