REK-O v Potnih nalogih

Tudi za pripravo REK-O obrazca iz programa Potni nalogi velja, da morate imeti pred pripravo obrazca nameščeno verzijo iCentra 2022.18.001 oziroma novejšo.

Nastavitve programa

Po novem bo pri oddaji REK-O obrazca javljena kritična napaka, če na obrazcu ne bodo izpolnjeni podatki o kontaktni osebi. To pomeni, da morate obvezno v Nastavitvah programa na zavihku REK preveriti polja:

  • Ime kontaktne osebe,
  • Kontaktna oseba telefon.

 

Obvezno izpolnite zahtevana polja.

Priprava REK-O obrazcev

Priprava in oddaja REK-O obrazcev je ločena od priprave obrazca REK-1. Prav tako se nahaja na ikoni za izvoz. Pogoji za pripravo novega REK obrazca se niso spremenili. Še vedno velja, da morajo biti potni nalogi preneseni v Plačilni promet, da se za njih pripravijo zapisi v REK obrazec.

Ob kliku na Obrazci REK-O se odpre preglednica, v kateri bodo vidni vsi pripravljeni REK-O obrazci.

Nov REK-O obrazec pripravite tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. Vnesete Datum izplačila od…do – to je datum izplačila potnih nalogov, ki jih želite vključiti v pripravo tega REK obrazca. Vnesete še Datum izplačila REK ter kliknete na Pripravi.

V primeru, da želite testno prenesti podatke (in imate dostop) do portala beta eDavki, s kljukico označite to polje. Če pa želite oddati obrazec na eDavke, pustite to polje prazno.

Tako kot za REK-1 obrazec tudi tu najprej datoteko XML shranite na želeno področje. Če želite obrazec pred oddajo pregledati, izberite Da, sicer Ne.

Po izbiri digitalnega potrdila se obrazec REK-O prenese na spletno stran eDavkov (enako kot obrazec REK-1). Tudi postopek oddaje obrazca na eDavkih je nespremenjen.

Tak je po novem izgled preglednice pripravljenih REK-O obrazcev (testni primer):

Ob kliku na vrstico s pripravljenim REK-O obrazcem imate možnost naknadnega:

- Pregleda obrazca – v programu lahko ponovno izpišete vsebino REK obrazca

- Pošiljanja na e-davke – že pripravljen REK obrazec npr. naknadno pošljete na eDavke.


Ponovna priprava REK-O obrazca (v primeru, da ste spreminjali podatke na obračunu potnih nalogov)

Za že pripravljene podatke za REK-O obrazec lahko funkcijo Pripravi izvedete samo enkrat. V primeru, da ste pripravo že izvedli in bi na obstoječem zapisu ponovno kliknili na Pripravi, program javi 

.

Vrstico s pripravljenim REK obrazcem v tem primeru brišete. Potne naloge, ki so bili vključeni v pripravo tega REK-O obrazca morate pred ponovno pripravo odkleniti. Na preglednici potnih nalogov kliknete na gumb . Parametre za odklepanje morate vpisati take, kot ste jih vpisali za pripravo REK-O obrazca. S kljukico nato označite še polje  .

Na nalogih se tako briše Datum izplačila REK, kar pomeni, da lahko za tak potni nalog ponovno pripravite REK-O obrazec.


Izpis podatkov, pripravljenih v REK-O obrazcu

Na pripravljenem zapisu za posamezen obrazec REK-O lahko podatke po tem, ko ste obrazec pripravili, tudi natisnete. S klikom na ikono  se odpre izpis.

Podatki so prikazani po številki potnega naloga ter šifri za REK za posameznega zaposlenega. Podatek Vir pa pove, kje je strošek nastal:

E – evidenčni strošek (zavihek Evidenčni stroški)

O – obračunani strošek (zavihek Obračun – če je bil za ta obračun v istem obdobju tudi predujem, so podatki iz obračuna zmanjšani za znesek predujma).

P – predujem (zavihek Predujmi)


V tem prispevku