Ekonomska cena programa za vrtce

Program Ost nam omogoča tudi vodenje Ekonomske cene za vrtce. To je cena programa, ki je različna od cene, od katere se izračunava oskrbnina za starša, razliko zanjo pa krije občina. V kolikor imamo v vrtcu programe z ekonomsko ceno, potrebujemo dodatno kodo za katero se lahko obrnemo na info@saop.si.

Podatek Ekonomska cena programa vnesemo na treh mestih:

  • v šifrantu Programi v polje Ekonomska cena programa vnesemo znesek ekonomske cene,  • v šifrantu Občine doplačniki obkljukamo polje Plačilo razlike do ekon. cene programa, na tistih občinah, ki bodo to razliko plačale,  • v nastavitvah programa na zavihku Vrtci pa obkljukamo polje Izpis ekonomske cene programa, ter v kolikor želimo izpolnimo tudi konto na katerega se knjiži razlika med ceno programa in ekonomsko ceno.


V tem prispevku