Elektronski predračuni

E-predračuni so s strani zakonodaje zahtevani, v kolikor predračune izstavljate proračunskim uporabnikom. Vsekakor pa so primerni tudi za ostale stranke, saj z njimi privarčujete na papirju in času.

Nastavitev izstavitve e-predračunov

Izstavitev e-predračunov nastavite na stranki, pod zavihkom Izstavitev dokumentov, na podoben način kot pri e-računih, in sicer s klikom na gumb Vnesi zapis.Odpre se spodnje okno, kjer najprej definirate Tip dokumenta. S klikom na gumb  se vam odpre okno, kjer iz seznama izberete PredračunFAK.Polje Način izstavitve ponuja naslednje možnosti:

  • Tiskanje (ta možnost je v uporabi tudi v primeru, če nimamo vneseno nič),
  • PDF po e-pošti,
  • E-račun po e-pošti,
  • E-račun v spletno banko,
  • Po elektronski poti (ePoštar) in
  • PDF v eRegistrator.

V polju Obrazec lahko izberete kateri obrazec boste uporabljali.V polje e-naslov vnesete elektronski naslov stranke na katerega želite pošiljati, v kolikor se predračun pošilja po e-pošti.


Polje Tip ovojnice izpolnite, v primeru, da gre za e-predračun.Polje Ponudnik elektronske poti izpolnite, če gre za izstavitev po elektronski poti.Zaključite s klikom na gumb Potrdi.

Proces izstavitve e-predračuna

Sam proces izstavitve e-predračuna je enak kot pri e-računih. Ko imate pripravljen predračun, kliknete na gumb Osnutek.Odpre se okno Tiskanje/Priprava osnutkov predračunov.V kolikor želite, da program poleg predračuna, pošlje tudi morebitno priponko, ki ste jo pripeli na predračun, s kljukico aktivirate polje □ Tiskaj / Dodaj Priponka (o.).


Polje □ Dodaj vse dokumente iz fascikla aktivirate v kolikor želite, da program poleg predračuna doda še vse dokumente iz fascikla.


Polje □ Optimizacija PDF aktivirate v kolikor želite, da program optimizira PDF. Gre za enostavnejši PDF, ki je po obsegu manjši od privzetega.


Ob kliku na gumb Osnutek se račun prenese v zbir dokumentov za izstavitev, do katerega dostopamo preko gumba Izstavitev, stanje dokumenta pa se spremeni v Za izstavitev.S klikom na gumb Izstavi lahko izstavimo izbrane račune.V tem prispevku