Vozila v potnih nalogih

Celotna navodila so dosegljiva na spodnji povezavi:

Šifrant "Vozila"

V ta šifrant vnašamo vozila - osebna in službena.

V programu je možno iz šifranta vozil izbirati tudi osebna vozila in s tem povezano registrsko številko le-teh. Ta vozila se potem poveže s šifro zaposlenega, da se vozilo ob pripravi potnega naloga, pri katerem zaposleni potuje z lastnim vozilom, tudi predlaga.
Da bi program pravilno deloval, si je potrebno urediti naslednje:

  1. V Nastavitvah programa na prvem zavihku Splošno preverite ali imate pri podatku V šifrantu vozil so tudi vozila zaposlenih kljukico. Če je nimate in želite voditi tudi osebna vozila zaposlenih v šifrantu vozil, potem polje označite s kljukico in potrdite.


Šifranti OPN – Vozila

Vnesemo podatke o vozilu (registrska označba, vrsta, znamka in tip). Na zavihku Osnovni podatki najprej označimo, ali je službeno vozilo ali osebno (ustrezno se bo potem predlagalo ob pripravi potnega naloga). Podatek šifra lastnika je lahko prazen, pomemben je podatek Uporabnik, kjer se preko gumba s tremi pikicami odpre šifrant zaposlenih. Če vnašamo osebni avtomobil, le-tega povežemo z ustreznim zaposlenim, saj nam bo potem program ob pripravi potnega naloga, ko bomo izbrali, da ta zaposleni potuje s svojim osebnim avtomobilom, ta avtomobil kar ponudil. Prav tako lahko podatek Uporabnik izpolnimo tudi pri službenem vozilu, če ga uporablja le ena, točno določena oseba, sicer podatek pustimo prazen. Obvezen je tudi vnos Povprečne porabe, ki pa na sam potni nalog ne vpliva (vnesite poljubno številko).

V tem prispevku