2022.18.005

Obračun plač zaposlenim

 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. pri oddaji REK-O za poslovodenje, v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.
 • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
  • Odpravljena težava s hitrostjo odpiranja preglednice.

Drugi osebni prejemki

 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. pri oddaji REK-O za poslovodenje, v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.

Potni nalogi

 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.

Fakturiranje

 • Odpravljena težava pri urejanju tekstovnih vrstic na računih in predračunih.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Pri prehodu v novo leto in izvajanju prevrednotenju prometa za vse tipe skladišče je v čas obdelave prevrednotenja dodano sporočilo o poteku prevrednotenja.

.

V tem prispevku