2023.11.008

PRAC - Prejeti računi

  • Prejeti računi - gumb Popravi zapis MSP - popravek pri branju nastavitev za tekoče leto, ko v modulu MSP še ni narejen prehod v novo leto.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • eBOL
    • Dopolnjen izračun 1. dne v breme ZZZS v primeru bolniških odsotnostih v letu 2024.
V tem prispevku