Priprava bilanc v tujem jeziku

V programu Dvostavno knjigovodstvo lahko pripravite bilance tudi v tujem jeziku.

Prevod kontnega plana:

V meniju Šifranti – Šifranti DK – Konti poiščemo konto in kliknemo gumb popravi zapis. 

Na izbranem kontu kliknemo na gumb . Odpre se nam spodnja tabela:V šifrantu izberemo ustrezno jezikovno področje.Vpišemo še ustrezen prevod konta.Konto, ki ima v ozadju prevod v tuj jezik ima oznako .

Prevod bilance:

V programu Dvostavno knjigovodstvo lahko tudi prevedemo sam izpis bruto bilance. To naredimo tako, da v Izpisih – Bilance – Bruto bilanca kliknemo na gumb P – jezikovna področja – prevod.Odpre se nam tabela jezikovno področje.Na tabeli kliknemo gumb vnesi zapis in v šifrantu izberemo jezik v katerega želimo prevesti bilanco.Na koncu še v polja vpišemo ustrezen prevod po postavkah.Pri izpisu podatkov nam program upošteva naše prevode.

V tem prispevku