Uporaba cenikov pri tehnoloških operacijah kooperacije

Na tehnoloških operacijah kooperacije omogočamo določanje cene storitve preko cenikov. Tako delo s cenami kooperacije približujemo načinu določanja cen pri naročanju materiala. Sistem določanja cen preko cenikov v primeru spremembe cene storitve kooperacije uporabniku omogoča enostavno in hitro spreminjanje cene.

Povezava operacije in artikla

Da lahko ceno storitve na tehnološki operaciji kooperacije določimo preko cenikov, je potrebno najprej povezati tehnološko operacijo in artikel, ki bo v ceniku »zastopal« to operacijo. To povezavo lahko naredimo že na standardni tehnološki operaciji oziroma na operaciji v tehnološkem postopku, vsekakor pa jo moramo narediti na operaciji tehnološke sestavnice delovnega naloga

Za obstoječe tehnološke postopke vsekakor priporočamo, da povezavo naredite tako na standardnih tehnoloških operacijah (če jih uporabljate) kot tudi na operacijah tehnološkega postopka (če želite tudi na že razpisanih delovnih nalogih delati preko kooperantskih cenikov pa tudi v operacijah delovnih nalogov).

Spodaj je prikazan primer povezave na operaciji tehnološkega postopka (način povezave je identičen na standardni tehnološki operaciji in na operaciji tehnološke sestavnice delovnega naloga):V primeru kooperantske tehnološke operacije (na operaciji je izpolnjeno polje »šifra kooperanta«) se za vnos sprosti polje »Artikel«. Če v to polje pokličemo šifro artikla, se polje »Cena storitve« zapre za ročni vnos (ali spreminjanje)saj bo cena določena preko cenika izbranega artikla*. 

Zgornji primer ima za operacijo »Kromanje obročka« določen artikel »K01 Kromanje m2«. Ta artikel bo v ustreznih cenikih imel določeno ceno, ki jo bo sistem prepoznaval kot »ceno storitve« za to operacijo. Če bodo kooperanti (ali en kooperant) spremenili ceno svoje storitve, bomo to spremenili le v cenikih (ceniku), kar se bo potem samodejno odražalo na vseh operacijah, ki so vezane na ustrezen artikel.

* Za artikel, ki bo predstavljal kooperantsko operacijo, predlagamo uporaba tipa artikla »S – storitev«.

Ceniki in cene

Cenik, ki ga bomo uporabljali pri določenem kooperantu, določimo na popolnoma enak način, kot to poznamo pri dobaviteljih materiala - torej v šifrantu strank preko podatka »Cenovno področje dobavitelj«:Poleg tega v nastavitvah programa določimo tudi splošni cenik kooperacije, ki bo uporabljen, kadar stranka kooperant ne bo imel določenega svojega cenika:Ceno storitve kooperacije v ceniku vnašamo na identičen način, kot to velja za nabavne cene pri naročanju materiala - torej v cenikih artiklov. Pri tem lahko določamo ceno tudi vezano na količino (v tem primeru se bo cena storitve kooperacije na operaciji tehnološke sestavnice delovnega naloga dodelila glede na skupno predvideno količino kooperacije).

Ceniku (cenovnemu področju) določimo le šifro, naziv in denarno enoto:Potem v cenik vnesemo artikle, ki predstavljajo storitev kooperacije in jim določimo cene:

Zgoraj je prikazan primer, ko je cena storitve kooperacija veljavna od datuma 1.1.2017 naprej (do preklica) in znaša 15,00 EUR/m2. V primeruko bo skupna količina kooperacije na operaciji tehnološke sestavnice delovnega naloga presegla količino 100, bo cena padla na 14,50 EUR/m2, ko bo količina kooperacije presegla količino 300, pa bo cena dodatno padla na 14,00 EUR/m2.

Vpis cene na operacijo

Ob formiranju delovnega naloga se, neodvisno od načina formiranja naloga (ročni vnos, avtomatsko generiranje), cene storitve kooperacije na operacijah tehnološke sestavnice delovnega naloga samodejno generirajo. Veljavnost cene se ugotavlja glede na datum pričetka delovnega naloga, če tega ni, pa na datum delovnega naloga. Cena se določi iz cenika, vezanega na stranko kooperanta, če cenika ni (ali v njem ni veljavne cene), pa se cena določi iz glavnega cenika kooperacije (vezanega na nastavitve programa):Predlagano ceno storitve lahko na operaciji znotraj delovnega naloga tudi »ročno« spremenimo.

Če so se cene storitve kooperacije v ceniku spremenile, ko je delovni nalog že formiran, lahko ceno na operaciji obnovimo preko gumba »Obnovi cene«:Ta funkcija obnovi ceno le na operaciji, na kateri se nahajamo. Če pa želimo obnoviti cene vsem kooperantskim operacijam tehnološke sestavnice delovnega naloga naenkrat, potem to naredimo preko enakega gumba »Obnovi cene« na zavihku »Tehnološka sestavnica« delovnega naloga:

Množična obnova cen na delovnih nalogih

Med pripomočke programa smo dodali tudi možnost množične obnovitve cen storitev kooperacije na obstoječih delovnih nalogih. Pripomoček se imenuje »Obnova cen kooperacije na DN«:Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, zato ga moramo operaterju (ali skupini operaterjev) aktivirati preko varnostnega sistema (VRP – MENI, Pripomočki – Obnova cen kooperacije na DN – prepovedano):Po aktivaciji pripomočka se najprej odpre nastavitveno okno, preko katerega določimo razpon delovnih nalogov, na katerih želimo izvesti obnovo cen:Zgoraj je prikazan primer, ko uporabnik nastavi obnovo cen na vseh delovnih nalogih knjige DN, letnice 2017, z datumom delovnega naloga med 1.7.2017 in 31.12.2017, za statuse delovnih nalogov »Razpisani« in »V izdelavi«.
Obnovo cen sprožimo preko gumba »Izvedi«. Po končani obnovi nam program vrne sporočilo:

V tem prispevku